Ward Profile

Ward Number Corporator (Name, Number& eMail)sort descending Ward Officer ( Name, Number & eMail) Localities
32 A. Rajasekhar Reddy,
9440768416
36 B. Chandra Sekhar, 9985256040
16 B. Lakshmi Devi,
9441388277
3 B. Siva Sankar Naik,
9441039636
shivayoursshiva@gmai.com
1 C. Gangadhar,
9966121079
22 C. Magbuljan,
9440361705
28 D. Sankar,
9440995950
17 D.K. Mubeen Taj,
9666680020
12 G. Hyder Vali,
7396607986
hydertdp567@gmail.com
35 G. Kalyan Kumar,
9440387040
6 G. Vasantha,
Vice-Chairperson, 9290416171
27 K. Hymavathi,
9490766191
30 K. Jilan Basha,
9441112786
7 K. Kalyan Kumar,
9440821443
25 K. Khadar Basha,
9440996002
10 K. Munna Begum,
9440215454
29 K. Sayad Shabbir,
9885890919
2 K.V. Maheswar Reddy,
8985391388
21 M. Raja Sekharachari,
9573199909
rajasekharachari42@gmail.com
5 M. Salamma, 9949757719

Pages